اخبار ورزشی » ناچو:”در ابتدای فصل کسی از رونالدو صحبت نمی کرد”